CÁCH QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG TRONG BÁN HÀNG ONLINE

0
177

Khách hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp bán hàng online. Tìm kiếm được khách hàng mới đã là một khó khăn rồi, nhưng việc quản lý khách hàng đã mua và chăm sóc khách hàng sau mua cũng là vấn đề cần thiết để tăng trưởng doanh số. .Tuy nhiên, có một số người bán hàng online chưa chú tâm hoặc chưa thấy được lợi ích to lớn từ việc quản trị quan hệ khách hàng nên chưa có những chính sách hợp lý.

1. Quản lý khách hàng trong bán hàng online như nào?

Quản lý khách hàng trong bán hàng online là các tương tác với khách hàng từ đó xây dựng mối quan hệ khách hàng bằng các tương tác trên Facebook, zalo như: like, comment tích cực trên những bài stt của họ. Chia sẻ các kinh nghiệm liên quan đến sản phẩm, những kinh nghiệm về đời sống, Những stt mang tính tích cực. Đây là một phương pháp giúp các các bạn bán hàng online tiếp cận và giao tiếp tốt với khách hàng của một cách có hệ thống và hiệu quả.

 

2. Làm thế nào để quản lý thông tin một cách hiệu quả?

Thu thập, lưu trữ dữ liệu khách hàng

Hãy thu thập và lưu trữ tất cả các thông tin mà bạn có từ tất cả các khách hàng trong list danh sách bạn bè của bạn. Tìm hiểu họ đang làm trong lĩnh vực gì, tại sao họ chọn sản phẩm của bạn, dữ liệu về vị trí địa lý, sản phẩm cạnh tranh…..

Cuối cùng, bạn sẽ có một dữ liệu đầy đủ về người mua, tạo ra các quảng cáo thu hút thêm khách hàng phù hợp với mục tiêu. Cách này giúp bạn mở rộng khách hàng tiềm năng nhưng vẫn tập trung vào đối tượng.

Xây dựng lịch chăm sóc khách hàng

Xác định tần suất và trình tự CSKH với khách hàng mới bằng cách cảm ơn, chăm sóc hậu mãi, và mời họ tham gia các gameshow , các chương trình khuyến mãi hót. Đưa ra các tính năng tốt nhất của sản phẩm để xây dựng quan hệ tốt và niềm tin cho khách hàng. Họ sẽ cảm thấy thông tin hữu ích và liên quan đến sản phẩm họ đã mua. Để khách hàng có thể tái mua, hãy giới thiệu cho khách hàng những sản phẩm liên quan, phụ trợ hoặc sản phẩm khách tùy theo nhu cầu của họ. Vòng tròn này lặp lại làm tăng độ thân thiết với khách hàng và giúp bạn xây dựng mối quan hệ khách hàng tốt đẹp.

Phân tích doanh số bán hàng

Hãy xem những khách hàng mang lại lợi ích nhất và mua hàng nhiều nhất, phân tích những yếu nào tác động đến họ, yếu tố nào bạn sẽ sử dụng trong quảng cáo để lôi kéo thêm các khách hàng tương tự. Sau đó tạo các quảng cáo tập trung để tiếp cận những khách hàng tiềm năng.

Ngoài ra, bạn cần biết tình trạng đơn hàng, sản phẩm và khoảng thời gian họ sử dụng sản phẩm để họ có thể bán các đơn hàng tiếp theo dựa trên đó. 

Đặt ra mục tiêu doanh số cụ thể, kế hoạch bán hàng trên từng khách hàng cụ thể. Nắm bắt mối quan tâm của khách hàng. Quan tâm các thuộc tính khách hàng. 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here